top of page

A MILLS trobarà un aprenentatge d’alta qualitat amb grups reduïts. D’aquesta manera garantim un tracte personalitzat enfocat a millorar els seus resultats acadèmics.

Tots els nostres cursos segueixen estrictament el contingut establert per el MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües). Els cursos i classes de japonès segueixen estrictament el contingut establert per els exàmens oficials NÔKEN de llengua japonesa. Aquests estàndards internacionals, defineixen les competències i habilitats lingüístiques dels estudiants.

MILLS TARRAGONA és centre preparador oficial dels exàmens de CAMBRIDGE EXAMINATIONS. També preparem als nostres alumnes per als exàmens GOETHE/Telc (alemany), DELF/DALF (francès), NÔKEN JLPT (japonès) i CELI/CILS (italià).

El mètode lectiu de MILLS permet desenvolupar les diferents capacitats lingüístiques per a potenciar l’aprenentatge de manera dinàmica, natural i efectiva. Les nostres classes són de contingut pràctic, estructurat i estan dissenyades per a adquirir competències orals, escrites i comunicatives amb docents nadius, bilingües i/o titulats.

Grups reduïts

Atenció personalitzada

Identificació de punts dèbils/febles

Planificació estructurada

Aprenentatge dinàmic

Professors qualificats

Preparació exàmens oficials

Grups de conversa

Varietat d’idiomes

Activitats complementàries 

Matí

Dilluns a dissabte  

09:00 – 13:00

Migdia

Dilluns a divendres  

14:30 – 16:00

Tarda

 

Dilluns a divendres

17:30 - 21:30

1 classe / setmana

1.5h

Mensualitat

65€

Universitaris / Sèniors / Exalumnes

55€

2 classes/setmana

2h

Mensualitat

85€

Universitaris / Sèniors / Exalumnes

75€

2 classes/setmana 1,5h 

Mensualitat

115€

Universitaris / Sèniors / Exalumnes

105€

Matrícula: 20€ - Material: (a part, i si és específic / necessari)

Classes particulars: 30€/hora. (2 persones: 16€/hora cada persona).

1 classe / setmana

1.5h

Mensualitat

75€

Universitaris / Sèniors / Exalumnes

65€

2 classes/setmana

2h

Mensualitat

95€

Universitaris / Sèniors / Exalumnes

85€

2 classes/setmana 1,5h 

Mensualitat

125€

Universitaris / Sèniors / Exalumnes

115€

Matrícula: 20€ - Material: (a part, i si és específic / necessari)

Classes particulars: 35€/hora. (2 persones: 18€/hora cada persona).

Condicions generals de les classes/grups

 

  • Les franges horàries són orientatives.

  • Les proves de nivell anterior no són 100% exactes. Conéixer l'experiència prèvia de l'alumne amb l'idioma i una entrevista és aconsellable.

  • Oferim descuents per a membres de la mateixa família.

  • Descomptes: 10% pagament trimestral, 15% pagament anual. Els descomptes no s'acumulen. 

  • Mínim de 4 alumnes per formar un grup. Màxim de 8-9 alumnes per grup. Ens reservem el dret d'anul·lar grups que no compleixin el mínim d'alumnes. S'oferiran alternatives com a canvi de dia/horari, grup i preu).  

  • La manca dassistència no eximeix el pagament de les quotes.

  • Si causa baixa abans del dia 10 del mes en curs, es torna l'import íntegre. Si és posterior al dia 10, no hi haurà devolució. 

¡Demana'ns més informació sense compromís!

Gràcies. Aviat us enviarem resposta.

bottom of page